Våra tjänster

För dig som företag erbjuder vi ett flertal olika tjänster. Du kan välja att bli annonsör och annonsera din aktivitet, din produkt eller ditt besöksmål. Du kan även bli Faster Forward-diplomerad eller bli Faster Forward-supporter.

Annonsering

Annonsera din aktivitet, din produkt eller ditt besöksmål och få direkt interaktion med målgruppen och deras anhöriga.

Vill du ta ställning till ett mer inkluderande samhälle?

Vi ger dig en möjlighet att synas på Sveriges största livsstilsplattform för personer med funktionsnedsättning, Faster Forward!

När du annonserar på Faster Forward får du en direkt kontakt mellan ditt företag/organisation och målgruppen, familj och vänner. Tillsammans skapar vi inkludering och möjliggör för ett aktivare liv för alla!

Vi erbjuder tre färdiga upplägg redan nu. Önskas något skräddarsytt så hör av er till oss så hittar vi en lösning tillsammans.

Kontakta oss

Diplomering

Diplomeras av oss på Faster Forward för att öka tillgängligheten hos just ditt företag/besöksmål och nå fler kunder.

Att aktivt jobba för ett mer inkluderande samhälle kommer skapa ett mer framkomligt samhälle för alla. Det vill säga att inte bara de som sitter i rullstol kan besöka er utan även de som kommer och besöker er med barnvagn eller med rullator får en bättre upplevelse.

Tillsammans med oss på Faster Forward tittar vi på vad som kan göra er mer tillgängliga, dokumenterar och kommer med förslag på enkelt avhjälpta hinder.

Det är alltid lättare att ta en ramp in än att gå i trappor. När vi gått igenom ert material kommer vi att skriva en rapport samt att ni får vårt diplomeringsmärke och kan använda det i er marknadsföring. Genom Faster Forwards kanaler kommer vi att lyfta er som ett gott exempel för ett mer inkluderande samhälle, både i app/hemsida och på sociala medier.  

Du behöver inte vara expert på tillgänglighet, det räcker med viljan att bli bättre!

Kostnad: 4700 kr/år + Uppstartskostnad på 7500 kr moms tillkommer.

Kontakta oss
Varför ska mitt företag diplomeras?

Med vår diplomering kan besökare ta ett aktivt beslut utifrån den informationen vi samlar in under vårt besök hos er. Vår beskrivning görs för att vara så heltäckande som möjligt. Att tänka på är att personer med rörelsehinder oftast inte kommer ensamma, utan att målgruppen är större än varje individ.

Är det dyrt att handikappanpassa?

Det kan vara dyrt att göra en fullskalig anpassning. Men vi vet att man med små medel kan få en verksamhet att gå från helt oanpassad till att bli mer anpassad. Då kan ni erbjuda fler människor att ta del av er upplevelse.

Finns det olika nivåer av handikappanpassning och diplomering?

Nej, det gör de inte. Men vi har tagit fram en egen diplomering där vi uppmuntrar till enkelt avhjälpta problem som kommer att göra en stor skillnad för många, inte bara personer med rörelsehinder utan även andra som besöker er samt er personal. Det är en komplex fråga då en bra anpassning för alla tyvärr inte finns. Med vår diplomering kan varje person själv läsa om er och själv skaffa sig en uppfattning om ni är tillräckligt anpassade för ens egen individ.

Vad får vi när vi har blivit diplomerade av Faster Forward?

Du får ett bevis på att du är diplomerad som du själv väljer hur du vill visa upp. Du får använda vårt dokument på din egen hemsida för att underlätta för gäster att ta ett beslut att besöka er verksamhet, samt att du visas upp i vår app. Du får även en utbildning till dig/din personal kring bemötande och tankegångar. Självklart finns vi för att svara på dina frågor under året och hjälper dig framåt med anpassningen av dina lokaler.

Vart kan jag läsa om tillgänglighet?

Alla regler och förordningar finns att läsa om hos Boverket i Plan- och bygglagen (2010:900). Där finns det en rad förordningar som plan- och byggförordningen (PBF) och föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler (BBR) som förtydligar hur PBL ska tolkas. Tillgänglighet och användbarhet berörs i flera avsnitt.

Hur diplomerar jag mitt företag/besöksmål?

Vi hjälper er gärna att diplomera er enligt Faster Forward standarden! Skriv ett mail till info@fasterforward.seså hjälper vi er vidare.

Vad kollar ni på?

Vi utgår från ett antal frågor, som bland annat berör entré, parkering, och toalett. Det finns även branschspecifika frågor gällande till exempel hotell med rumsstorlek och dusch. I ditt dokument kommer det även att stå hur vi har gjort när vi tittat på er tillgänglighet samt vilka förändringar som skulle öka tillgängligheten.

Supporter

Bli Faster Forward supporter! Få värdefull exponering och stöd oss i arbetet för ett mer tillgängligt samhälle.

Vill du vara med och erbjuda funktionshindrade ett större utbud av
aktiviteter som skapar ett mer inkluderande klimat, men du kanske inte riktigt vet hur du kan bidra?
Som Faster Forward supporter är du med i vårt arbete för ett mer inkluderande Sverige!
Visa din support på Sveriges största plattform för personer med funktionshinder och deras anhöriga.

Genom att bli Faster Forward supporter får du din logotyp och en text i plattformen där du får berätta varför du är med och supportar detta
arbete. Du får din logotyp på en särskild kategoriplats i appen tillsammans med våra andra supporters.

Få en "Faster Forward supporter" logotyp och stoltsera med den på din hemsida och visa dina besökare att du är med på detta arbete ihop med oss!

Faster Forward och sina supportrar banar väg, utmanar gränser och ger plats åt drömmar.

Kontakta oss