Vi banar väg, utmanar gränser och ger plats åt drömmar.

Google PlayApp Store

Bakgrund

Faster Forward är den digitala plattformen som erbjuder människor med funktionsnedsättning en mer aktiv och upplevelserik vardag.

Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av event och upplevelser som är testade vilket garanterar vår målgrupps deltagande. Därmed kan vi förhöja livskvaliteten för vår målgrupp.

Vår drivkraft är att tillsammans arbeta med inkluderingsfrågan där alla människor skall vara lika givna att delta i aktiviteter. Vi vet att alla människor har olika förutsättningar och för att bredda våra personliga utmaningar och insikter har vi ett starkt team med våra ambassadörer som tillsammans har en stor förståelse och kunskap om våra användares utmaningar.