Diplomering

DIPLOMERING MED FASTER FORWARD- FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM AKTIVT VILL ARBETA FÖR INKLUDERING OCH MÅNGFALD MED FOKUS PÅ FUNKTIONSNEDSATTA. 

De flesta företag och organisationer vill verka för att vara en positiv kraft i samhället. En viktig del i detta är att arbeta med mångfald och inkludering där alla har samma rättigheter och möjligheter samt känner sig välkomna.

Vi på Faster Forward kan genom vår diplomeringstjänst hjälpa företag och organisationer att uppnå dessa mål. Vi vill verka för att uppnå en öppen och inkluderande arbetsplats för både kunder och medarbetare ur ett funktionshinderperspektiv.

Varför skall jag diplomera mitt företag?
Genom att bli diplomerad kommer ni att öka er förståelse för hur ni ännu bättre kan erbjuda en attraktiv arbetsplats samt säkerställa en positiv kundupplevelse för funktionsnedsatta och deras sällskap. Detta kommer också att stärka ert eget varumärke som en inkluderande kraft i samhället.

Vad är målet med en diplomering?
Den hjälper er med en struktur för ert arbete med inkludering och mångfald ur ett funktionshinderperspektiv. Ert företag har, genom diplomeringen, påbörjat ett förbättringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av kunder och samarbetspartners utifrån ett funktionshinderperspektiv.

Det visar även omvärlden att ni arbetar aktivt med att säkerställa allas lika värde och att ni tar detta arbete på allvar. Era medarbetare har fått ökad kunskap kring inkludering ur ett funktionshinderperspektiv samt känner sig stolta över att arbeta på en öppen och inkluderande arbetsplats. De skall också ha fått kunskap kring ett inkluderande bemötande mot både kunder och kollegor.

Hur går det till?
Tillsammans med oss på Faster Forward tittar vi på vad som kan göra er mer tillgängliga.
Vi dokumenterar och kommer med förslag på enkelt avhjälpta hinder. Vi vill få en förståelse för hur ditt företag/besöksmål ses utifrån ett funktionshinderperspektiv och öka denna förståelse så att bl.a fler kan röra sig i dina lokaler.

Vi har också en bemötandekurs i diplomeringen där vi pratar om hur man skall tänka och agera i möten med målgruppen.

Att aktivt jobba för ett mer inkluderande samhälle kommer skapa ett mer framkomligt samhälle för alla. Det vill säga att inte bara de som sitter i rullstol kan besöka er utan räkna också in de besökare som har rullator, barnvagn eller annat.

I paketen "Anpassat" och "Bas" utbildar vi en person som får en fördjupning som sedan kan ha funktionshinderperspektivet i åtanke när ni planerar verksamheten.

”Det är alltid lättare att ta en ramp in än att gå i trappor” är ett talesätt som vi myntat.

När vi gått igenom ert material kommer vi att skriva en rapport om er lokal samt att ni får vårt diplomeringsmärke och kan använda det i er marknadsföring.

Genom Faster Forwards kanaler kommer vi att lyfta er som ett gott exempel för ett mer inkluderande samhälle, både i app/hemsida och på sociala medier.  

Du behöver inte vara expert på tillgänglighet, det räcker med viljan att bli bättre!

Varför välja Faster Forward?
Hela vårat arbete utgår i grunden från våra egna upplevelser i vardagen som funktionhindrad, vi har en kunskap och förståelse som experter på området och vill alltid arbeta för tillgänglighet och inkludering. Genom våran diplomering kvalitetssäkrar vi arbetsplatser, anläggningar eller aktiviteter ur ett funktionshinderperspektiv.

Vad händer sen?
Efter 1 år görs en uppföljande revision för att följa upp hur verksamheten arbetat med insatserna under året. När du diplomeras av oss på Faster Forward kommer du att öka tillgängligheten hos ditt företag/besöksmål och nå ut till ännu fler kunder, bli en öppnare miljö och vara med och bidraga till ett mer inkluderande samhälle. Ett företag/organisation som arbetar aktivt med inkludering och värderingar kopplade till detta, investerar både i sitt eget varumärke inför framtiden samt är med och påverkar en ökad förståelse för mänskliga rättigheter för oss alla.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Christian Hedberg – VD/Grundare
christian@fasterforward.se - 076-009 94 04

Maximilian Gyllsten – Försäljning/Partner
max@fasterforward.se  - 076-023 02 83


Diplomerade företag

Nordea logo

Bas

24.995 kr
Vi kommer och besöker er för genomgång av lokaler/anläggningen. Utbildningen online
Kontakta
 • Nulägesrapport
 • Diplomering – live
 • Bemötandekurs - online
 • QR-kod- så besökarna enkelt kan läsa om din tillgänglighet
 • Diplomeringsbevis
 • Tvåkurstillfällen – dela upp bemötandekursen på två tillfällen
  Möjlighet till artikel på appen – beskriv ditt företag och varför tillgänglighet är viktigt för er och låt målgruppen läsa om detta

Online

4995 kr
Online genomför ni själva genomgången och vi kollar på materialet online.
Bemötandekurs online
Kontakta
 • Nulägesrapport
 • Diplomering – online
 • Bemötandekurs – online
 • QR-kod- så besökarna enkelt kan läsa om din tillgänglighet
 • Diplomeringsbevis
Varför ska mitt företag diplomeras?

Genom att bli diplomerad kommer ni att öka er förståelse för hur ni ännu bättre kan erbjuda en attraktiv arbetsplats samt säkerställa en positiv kundupplevelse för funktionsnedsatta och deras sällskap. Detta kommer också att stärka ert eget varumärke som en inkluderande kraft i samhället.

Varför välja Faster Forward?

Hela vårat arbete utgår i grunden från våra egna upplevelser i vardagen som funktionhindrad. Vi har en kunskap och förståelse som experter på området och vill alltid arbeta för tillgänglighet och inkludering. Genom våran diplomering kvalitetssäkrar vi arbetsplatser, anläggningar eller aktiviteter ur ett funktionshinderperspektiv.

Är det dyrt att handikappanpassa?

Det kan vara dyrt att göra en fullskalig anpassning. Men vi vet att man med små medel kan få en verksamhet att gå från helt oanpassad till att bli mer anpassad. Då kan ni erbjuda fler människor att ta del av er upplevelse.

Finns det olika nivåer av handikappanpassning ?

Nej, det gör det inte. Men vi har tagit fram en egen diplomering där vi uppmuntrar till enkelt avhjälpta problem som kommer att göra en stor skillnad för många, inte bara personer med rörelsehinder utan även andra som besöker er samt er personal. Det är en komplex fråga då en bra anpassning för alla tyvärr inte finns. Med vår diplomering kan varje person själv läsa om er och själv skaffa sig en uppfattning om ni är tillräckligt anpassade för ens egen individ.

Finns de olika nivåer på diplomering?

Ja, det finns det. 
I alla våra nivåer äger ni rätten att använda vår diplomeringslogga under de åren ni väljer att "Bana väg" tillsammans med oss! Om vi varje år tillsammans kan göra samhället lite mer tillgängligt kommer vi att öka mångfalden och inkluderingen.

Företags Exklusivt
Vi kommer till er och gör både bemötandeutbildningen och inventeringen på plats. 

Online
Då gör du inventeringen digitalt med video och vårt formulär samt att bemötandeutbildningen är digital. 

Bas
Då gör du bemötandeutbildningen digitalt men vi kommer till dig för att göra inventeringen. 

Vad får vi när vi har blivit diplomerade av Faster Forward?

Du får ett bevis på att du är diplomerad som du själv väljer hur du vill visa upp. Du får använda vårt dokument på din egen hemsida för att underlätta för gäster att ta ett beslut att besöka er verksamhet, samt att du visas upp i vår app. Du får även en utbildning till dig/din personal kring bemötande och tankegångar. Självklart finns vi för att svara på dina frågor under året och hjälper dig framåt med anpassningen av dina lokaler.

Vart kan jag läsa om tillgänglighet?

Alla regler och förordningar finns att läsa om hos Boverket i Plan- och bygglagen (2010:900). Där finns det en rad förordningar som plan- och byggförordningen (PBF) och föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler (BBR) som förtydligar hur PBL ska tolkas. Tillgänglighet och användbarhet berörs i flera avsnitt.

Hur diplomerar jag mitt företag/besöksmål?

Vi hjälper er gärna att diplomera er enligt Faster Forward standarden! Skriv ett mail till info@fasterforward.seså hjälper vi er vidare.

Vad kollar ni på?

Vi utgår från ett antal frågor, som bland annat berör entré, parkering, och toalett. Det finns även branschspecifika frågor gällande till exempel hotell med rumsstorlek och dusch. I ditt dokument kommer det även att stå hur vi har gjort när vi tittat på er tillgänglighet samt vilka förändringar som skulle öka tillgängligheten.

Vad är målet med en diplomering?

Den hjälper er med en struktur för ert arbete med inkludering och mångfald ur ett funktionshinderperspektiv. Ert företag har, genom diplomeringen, påbörjat ett förbättringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av kunder och samarbetspartners utifrån ett funktionshinderperspektiv. 

Det visar även omvärlden att ni arbetar aktivt med att säkerställa allas lika värde och att ni tar detta arbete på allvar. Era medarbetare har fått ökad kunskap kring inkludering ur ett funktionshinderperspektiv samt känner sig stolta över att arbeta på en öppen och inkluderande arbetsplats. De skall också ha fått kunskap kring ett inkluderande bemötande mot både kunder och kollegor.

Hur går det till?

Tillsammans med oss på Faster Forward tittar vi på vad som kan göra er mer tillgängliga, vi dokumenterar och kommer med förslag på enkelt avhjälpta hinder. Vi vill få en förståelse för hur ditt företag/besöksmål ses utifrån ett funktionshindersperspektiv och öka denna förståelse så att bl.a fler kan röra sig i dina lokaler. 

Vi har också en bemötandekurs i diplomeringen där vi pratar om hur man skall tänka och agera i möten med målgruppen. 

Att aktivt jobba för ett mer inkluderande samhälle kommer skapa ett mer framkomligt samhälle för alla. Det vill säga att inte bara de som sitter i rullstol kan besöka er, utan räkna också in de besökare som har rullator, barnvagn eller annat.

I paketen "Företags Exklusivt" och "Bas" utbildar vi en ”FASTERFORWARD ansvarig?” En person som får en fördjupning som sedan kan ha funktionshindersperspektivet i åtanke när ni planerar verksamheten.  

”Det är alltid lättare att ta en ramp in än att gå i trappor” är ett talesätt som vi myntat.

När vi gått igenom ert material kommer vi att skriva en rapport om er lokal samt att ni får vårt diplomeringsmärke och kan använda det i er marknadsföring.

Genom Faster Forwards kanaler kommer vi att lyfta er som ett gott exempel för ett mer inkluderande samhälle, både i app/hemsida och på sociala medier.  

Du behöver inte vara expert på tillgänglighet, det räcker med viljan att bli bättre!

Vad händer sen?

Efter 1 år görs en uppföljande revision för att följa upp hur verksamheten arbetat med insatserna under året. När du diplomeras av oss på Faster Forward kommer du att öka tillgängligheten hos ditt företag/besöksmål och nå ut till ännu fler kunder, bli en öppnare miljö och vara med och bidraga till ett mer inkluderande samhälle. Ett företag/organisation som arbetar aktivt med inkludering och värderingar kopplade till detta, investerar både i sitt eget varumärke inför framtiden samt är med och påverkar en ökad förståelse för mänskliga rättigheter för oss alla.